Ps4 Tamiri Ps4 Teknik Servis İmam-ı A'zam Ebu Hanife Kimdir [Kısaca Hayatı] | İslam, Müslüman, Kuran, Namaz, Mümin, Nedir, | İslamdunyamiz
 

 İmam-ı A'zam Ebu Hanife Kimdir [Kısaca Hayatı]

İmam-ı A'zam Ebu Hanife Kısaca Hayatı
İmamı Azam

Adı : Numan
Lakabı : İmam-ı A'zam
Künyesi : Ebü Hanife
Babasının adı : Sabit
Doğum yılı : Hicri 80 Miladi 699
Vefat yılı : Hicri 150 Miladi 767

İmam-ı A'zam Hazretleri Peygamberimizin doğumundan tam 129 sene sonra Küfe'de dünyaya geldi. Çok temiz ve zengin bir ailedendi.
Hazreti Ali efendimiz küfe şehrine geldiğinde, İmam-ı A'zam'ın babası Hazreti Ali Efendimiz de bu ikramdan çok memnun kalarak, hayır duada bulunmuştur.
İmam-ı Azam efendimizin çocukluğu küfe şehrinde geçmiştir. Küfe Hazreti Ömer (R.A)'in emriyle kurulmuş bir şehirdir.İmamı Azam çok küçük yaşında iken Ku'an-ı Kerim'i hatmetti. Kısa bir zamanda da baştan sona ezberledi. Babası ticaretle meşgul olduğundan, o da ticaret yaptı. Bir taraftan ticaretle uğraşırken diğer taraftan ilim meclislerine de uğruyordu.

Çok zeki ve akıllı idi. Genç yaşta olmasına rağmen, her şeyi her yönüyle düşünebiliyordu. Kendisinde bu üstün kabiliyeti görenler, onun ilim öğrenmesini söylediler ve teşvik ettiler.
22 yaşında iken hocası Hammad'ın derslerine aralıksız devam etmeye başladı ve 18 sene ders okudu.
Tam 40 yaşında iken, hocası hammad vefat edince, hocasının yerine geçti ve ders okutmaya başladı. Bu arada mekke'ye ve Medine'ye de gidiyor, oralardaki kıymetli hocalardan ilim öğreniyordu. Bilhassa Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Abdullah bin Mes'ud efendilerimizin talebelerinden devamlı ders aldı. 55 sene üstüste hem ilim öğrenmek, hem de ilim öğretmek için hacca gitti. Şöhreti her tarafa yayıldı. Kendisine bir mesele sorulduğunda önce Kuran'ı Kerim'e bakar, orada bulamazsa Peygamberimizin hadislerinde cevabı arardı. İksinde de bulamazsa eshabın sözlerini araştırır, hiç birinde bulamadığı takdirde kendi görüşünü söylerdi.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü

Yorum Gönderme

 
Top