Ps4 Tamiri Ps4 Teknik Servis Mezhepler Nasıl Ortaya Çıkmıştır [Kısaca] | İslam, Müslüman, Kuran, Namaz, Mümin, Nedir, | İslamdunyamiz
 

  Mezhepler Nasıl Ortaya Çıkmıştır [Kısaca]

mezhep nasıl ortaya çıkmıştır özet
Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam zamanında müslümanlardan herhangi biri bir güçlükle karşılaştığı, Kur'an-ı Kerim'den bir yeri anlayamadığı, bir meseleyi kavrıyamadığı zaman gelir bunu Peygammer Efendimize sorardı. Peygamberimiz vefat ettiğinde Arabistanın hemen hemen tamamı müslüman olmuştu. Zamanla Müslümanlık daha da ilerledi. Ülkeler fethedildi. Müslümanların adedi çoğaldıkça çoğaldı. Yeni müslüman olanlar e müslümanların çocukları dinde hiç bir güçlük çekmiyorlardı. İçinden çıkamadıkları bir meseleleri olduğu zaman hemen beygamberimizin arkadaşlarından, yani Eshab'tan bir zatı buluyorlar ve ona sorup işlerini hallediyorlardı. Zaman geçtikçe bu sahabelerin de sayıları azalmaya başladı. Birer birer vefat ediyorlardı. Öyle bir zaman geldi ki hiç bulunmaz hale geldiler. İşte tam bu sıralarda yalancı bilginler, yalancı peygamberler türedi. Bunlar müslümanların inançlarını zayıflatmaya çalışıyordu. Kafalarından çeşitli meseleler çıkarıyorlar, sonra da müslümanlara abuk subuk sorular soruyorlardı. Hemen her şehirde, her mahallede, biz bozguncu ve bir yalancı bulmak mümkündü. Dinimizi yıkmaya çalışan bu bozguncular, Kuranı Kerim'e yanlış mana veriyorlardı. Peygamiberimizin sözlerini yanlış anlatıyorlar ve peygamberimizin en yakınlarına dil uzatıp onlara hakaret ediyorlardı. İşte böyle zamanda, Hazreti Allah, dinimizi bizlere en güzel bir şekilde anlatacak büyük alimler ve bilginler gönderdi. Çünkü rabbimiz, İslam Dinini kıyamete kadar koruyacağını Kuran'ında söylemişti. Bu büyük alimler, her biri ayrı bir şehirde müslümanları etraflarına topladılar. Kuranı Kerim'e dosdoğru mana verdiler. Peygamberimizin sözlerini yanlışsız anllattılar. Bozguncu ve münafıkların yanlış ve sapık fikirlerini çürttüler. Onları her türlü fikir çarğışmasında yendiler. Camilerin kürsülerinde, insanların toplandıkları meydanlarda halka nasihatlar yaptılar. Binlerce talebe yetiştirdiler. Yetiştirdikleri talebeleri dört bir tarafa gönderdiler. Onlar da hocalarından öğrendiklerini gittikleri yerlerde müslümanlara anlattılar, kitaplar yazdılar. Böylece mukaddes dinimizi kötü fikirli, kötü niyetli ve bozguncuların şerlerinden korudular.Allahü Teala Hazretlerinin, dinimizi kuvvetlendirmek için gönderdiği bu alimlere " Mezhep İmamları " denmiştir.Tuttukları yola da " Mezhep " ismi verilmiştir.
1- İmam-ı Azam Ebu Hanife
2- İmam Şafii
3- İmam Ahmed bin Hanbel
4- İmam Malik bin Enes
Bu imamlar daha çok müslümanlara amel yönünden nasihat ve öğütlerde bulunuyorlardı. Birde inanç yönünden müslümanlara izah ve nasihatta bulunanlar vardır ki onlarda şunlardır :
1- İmam Matüridi
2- İmam Eş'ari.

Yorum Gönderme

 
Top